Header

Tevékenységek

Vállalkozásunk a következő tevékenységekkel áll Ügyfeleink rendelkezésére:

  • Éves és egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálata
  • Költségvetési beszámoló könyvvizsgálata
  • Átalakulás könyvvizsgálata
  • Az Európai Unió által támogatott beruházások könyvvizsgálata (többek között ESZA, KEOP, ROP, TÁMOP, TIOP, DDOP, KDOP, KMOP, NYDOP)
  • A belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozáshoz szükséges pénzügyi feltételekről szóló könyvvizsgálói nyilatkozat kibocsátása
  • A látvány-csapatsportok körébe tartozó sportfejlesztési programok társasági adó keretében történő támogatásának könyvvizsgálata
  • Adótanácsadás
  • Igazságügyi szakértés (igazságügyi könyvszakértő és igazságügyi adó- és járulékszakértő területeken)
  • Üzleti tanácsadás (például „transzferár” szabályzat készítése)
AD-MŰ Kft.