Header

Információk

A vállalkozások könyvvizsgálatát jogszabály, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155-158. §-ai szabályozzák. Könyvvizsgálatra kötelezett a vállalkozó, ha az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a nettó árbevétele meghaladja a 300 millió forintot vagy az átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt. Néhány vállalkozásnak ezen adatoktól függetlenül is kötelező a könyvvizsgálat például azoknak, akiknek a mérlegfordulónapon 10 millió forintot meghaladó, 60 napnál régebben lejárt köztartozása van, a következő üzleti évben könyvvizsgálatra kötelezettek.


Szeretné megtudni, hogy cége kötelezett-e a könyvvizsgálatra? Ellenőrizze kalkulátorunkkal!
Az aktuális üzleti év:
üzleti év nettó árbevétele: Ft
üzleti év nettó árbevétele: Ft
 
üzleti évben foglalkoztatottak száma:
üzleti évben foglalkoztatottak száma:

További speciális esetekben is szükség van könyvvizsgálatra:

  • értékhelyesbítés alkalmazása esetén
  • valós értéken történő értékelés esetén
  • minden közalapítványnál és 300 millió forintot meghaladó vállalkozási tevékenység esetén bármely egyéb szervezetnél (224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet 19. §)
  • azon egészségügyi szolgáltatóknál, akik érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkeznek, melynek keretében az egészségügyi szakellátásokért elszámolt finanszírozási tételek éves összege eléri az 500 millió forintot (2006. évi CXXXII. törvény 12. §)
  • Európai Unió által támogatott projektek esetén támogatástípustól és összeghatártól függően a támogatási szerződés vagy okirat szabályozza a kérdést.
  • A látvány-csapatsportok körében tartozó sportfejlesztési programok társasági adó keretében történő támogatása esetén akkor van szükség könyvvizsgálói ellenőrzésre, ha a szervezet által kiállított támogatási igazolások összértéke eléri a 20 millió forintot. (107/2011. (VI. 30.) Kormányrendelet 11. § (6) bekezdés)

Hasznos linkek: